Sonen Arkitektur i Bergen er en fotosone i regi av bergen360.no og er skutt ut som en knopp av fotoprosjektet Bilder av Bergen – BAB hvor alle er velkommen til å dele og diskutere bilder av fra bergensområdet. Andre knoppskudd av BAB er Fotomuseum Bergen og AUTOfokus.

Fresco-Hallen-Bergen-Privatbank-Bergen

En fantastisk konstruksjon. Her har arkitekten hatt litt av en matematisk oppgave. Bildet er hentet fra WWWeb

Vist 219 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

De statiske beregningene som er gjort her en stor bragd. I dag kunne det forholdsvis enkelt vert gjort med programvare på en datamaskin. Dette er gjort ved hjelp av regnestav, blyant, papir og et klokt hode.

Utrolig hva de fikk til allerede på 1000-tallet, for eksempel i Durham

- og ikke å forglemme Frescomaleriene til Axel Revold – på begynnelsen av 1920-tallet.

Bygninger fra 1000-Tallet, var ofte et sjangsespill. Ofte falt bygningene sammen mange ganger underveis, De ble bygget opp igjen og igjen. Disse byggene ble ofte bygget over lang tid, gjerne opp til hundrevis av år. jfr. Winshester Cathedral.

Nå er det ikke “Freskene” jeg ser som det interessante her, men buene og søylene. Slikt kunne de også gjøre for 1000 år siden, men da var det ofte etter prøve og feile metoden.

Bildesamlingen (81 bilder)

 

Detaljer (14 bilder)

 
Annonse

Nye bilder