Sonen Arkitektur i Bergen er en fotosone i regi av bergen360.no og er skutt ut som en knopp av fotoprosjektet Bilder av Bergen – BAB hvor alle er velkommen til å dele og diskutere bilder av fra bergensområdet. Andre knoppskudd av BAB er Fotomuseum Bergen og AUTOfokus.

Stort byggeprosjekt på Haukeland

Det Hvite Hus på Haukeland får en svær nabo.
Det nye barne- og ungdomssenteret.
Som linken viser er det et stort byggeprosjekt i gang i Haukelandsbakken.
Det Hvite Hus rommet i sin tid bl.a. Haukeland sykepleierskole.

Vist 67 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Her er en Link om Det hvite hus i Haukelandsbakken.
Nå kommer det ikke klart fram om huset har blitt fredet.
Dyster lesning om det tidligere førsteantikvar Per Jahn Lavik kaller gribbene på Haukeland.

I går viste nyhetene på TV at den nye barneklinikken er åpnet. Det ble opplyst at den gamle skal nå rives. Bygget er utslitt.
Googler man barneklinikken kommer det naturlig nok opp nye bilder.
For oss som har levd en stund vil Barneklinikken i Bergen alltid være forbundet med den gamle fra 1950 med sin kjente skulptur av Mor og barn.
Barneklinikken ble gitt som gave fra fra det svenske folk og stod ferdig i 1950. Den ble oppført ved Markusplassen på husmannsplassen Treet. Arkitekt var Gustav Birck-Lundgren. Barneklinikken var opprinnelig et ganske rent funksjonalistisk bygg, men med tiden har dette blitt forandret med mange tilføyelser. Barneklinikken er det eldste barnesykehuset i landet og det er på planleggingsstadiet å bygge et nytt i Bergen. Hele teksten på wikipedia

Kilden til bildet
Var student på sykepleierskolen fra 1972. Da var byggingen av nytt Haukeland sykehus i gang.
Mener å huske at det var under dette arbeidet at eksplosjonen kom. Den gjorde sterkt inntrykk. En student omkom. Klipp fra Haukeland sykehus : Torsdag 8. juni 1972 kl. 1256 skjedde ein gasseksplosjon (bygass) på Barneklinikken. Eksplosjonen var så kraftig at den medførte tap av eit menneskeliv og tre hardt skadde personar. Ein sjukepleiarelev omkom og ein annen blei hardt skada, begge var praktikantar.
link

Offentlige bygg (3 bilder)

 

Bildesamlingen (81 bilder)

 

Kronstad (2 bilder)

 
Annonse

Nye bilder