Sonen Arkitektur i Bergen er en fotosone i regi av bergen360.no og er skutt ut som en knopp av fotoprosjektet Bilder av Bergen – BAB hvor alle er velkommen til å dele og diskutere bilder av fra bergensområdet. Andre knoppskudd av BAB er Fotomuseum Bergen og AUTOfokus.

Viser arkivet for oktober, 2009

Rådhuset slik det fremstår når fotografert i motlys for å understreke dets autoritet. Etterbehandling for å gjøre siluetten sterkere.