Sonen Arkitektur i Bergen er en fotosone i regi av bergen360.no og er skutt ut som en knopp av fotoprosjektet Bilder av Bergen – BAB hvor alle er velkommen til å dele og diskutere bilder av fra bergensområdet. Andre knoppskudd av BAB er Fotomuseum Bergen og AUTOfokus.

Viser arkivet for februar, 2009

  • Nygård / Nygårdstunet, Grønnestølen — Hovedbygningen, Nygård / Nygårdstunet.
  • Nygårdstunet, Grønnestølen — Hovedbygningen, Nygårdstunet.
  • Rekkehus, Fredlundsvegen — I enden av Fredlundsvegen før du går inn på grusstien mot Langegården finner du disse rekkehusene. Omkringliggende bebyggelse består for det meste av eneboliger og rekkehusene skiller seg ut, men i positiv forstand. I mine øyne i alle fall. Liker de stramme linjene.

"En arkitekt tegner et teater. Einar Oscar Schou og Den Nationale Scene."

Lørdag 21. februar 2009 til torsdag 28. mai 2009, Bergen Byarkiv - Hansaparken

Bergen Byarkiv åpner ny utstilling
Lørdag 21. februar åpner Bergen Byarkiv utstillingen “En arkitekt tegner et teater. Einar Oscar Schou og Den Nationale Scene.” Den Nationale Scene regnes som et av hovedverkene i norsk jugendarkitektur og i år er det 100 år siden teaterbygningen sto ferdig.

Arkivet etter Einar Oscar Schou er oppbevart ved Bergen Byarkiv og inneholder hundrevis av tegninger av Den Nationale Scene. Utstillingen viser en del av dette fantastiske tegningsmaterialet, samt fotografier og andre arkivdokumenter fra byggingen. Det meste av materialet er hentet fra arkivet etter Schou, men noe er også innlånt fra Teaterarkivet og fra Den Nationale Scene.

Utstillingen forteller om teaterets arkitektur, om arkitekten og om selve byggeprosessen – fra det ble nedsatt en 50-manns komité for å arbeide for et nytt teater i 1895 – til teateret sto ferdig i 1909.

Se en smakebit på en av Schous tegninger som er månedens dokument .

Bortsett fra Arkitekturmuseet i Oslo har Bergen Byarkiv den største samlingen arkitektarkiver i Norge. For oss er utstillingen også en anledning til å sette fokus på arkitektarkivene våre. Disse kan du se en oversikt over i Oppslagsverket OVE .

Utstillingen er en del av byarkivets markering av Kulturminneåret 2009.

Møller Bil sitt Audisenter ligger tett inntil Fjøsangerveien slik at forbipasserende kan sikle etter de nye glisene som står på utstilling – natt og dag. Deler av taket er i glass, mens fronten som vender ut mot veien i all hovedsak er en glassfasade.