Sonen Arkitektur i Bergen er en fotosone i regi av bergen360.no og er skutt ut som en knopp av fotoprosjektet Bilder av Bergen – BAB hvor alle er velkommen til å dele og diskutere bilder av fra bergensområdet. Andre knoppskudd av BAB er Fotomuseum Bergen og AUTOfokus.

Viser arkivet for mars, 2009

Skyline.

  • Nygårdstangen – Lungegårdsvannet — Skyline.
  • Nygårdstangen – skyline
  • Nytt og gammelt på Nordnes — Fra toppen av Nordnesbakken med Ballasthandlerolsenskeshus og ny bebyggelse
  • Byens flotteste fasade ? — Søfarernes i Haugeveien, Nordnes
  • skvist inn — En huseier som ikke vile selge, så dette huset i Nordnesveien ble skviset inne
  • Christian Michelsens gate — Edit 25. mars 2009: Legg merke til detaljene i gitteret på altanen midt i bildet. Mønsteret på gitteret former flere små hakekors.
  • Christian Michelsens gate, altan, hakekors — Edit 25. mars 2009: La ikke merke til det da jeg tok bildet faktisk, men om en titter etter så vil en se at måten gitteret på altanen er flettet sammen på former flere små hakekors.
  • Christian Michelsens gate — Detalj: Legg merke til hakekorsene i gitteret på altanene.
  • Høyteknologisenteret, HIB

Grønnestølen gård finner du rett over gaten fra Minde skole. Gården ett verneverdig rekketun fra 1780- årene. På bildet ser du Grønnestølsveien 19. Hovedbygningen (+ grisehus). Gården består også av Grønnestølsveien 17. Dette er den eldre delen som har driftsbygning, smie, hønsehus (fortsatt en og annen høns på stedet), kårhus. I kan man leie seg inn på overnatting til en relativt rimelig penge i nummer 17.

Bygget er p.t. under ferdigstillelse.

Bygg er under ferdigstillelse. Fronten ut mot Kanalveien ser rimelig ferdig ut nå. På baksiden har man knapt begynt å plate. Entrepenør er OBAS. Bildet er tatt fra Minde Allé.

Bygg er under ferdigstillelse. Fronten ut mot Kanalveien ser rimelig ferdig ut nå. På baksiden har man knapt begynt å plate. Entrepenør er OBAS. Bildet er tatt fra Minde Allé.

Bygg er under ferdigstillelse. Fronten ut mot Kanalveien ser rimelig ferdig ut nå. På baksiden har man knapt begynt å plate. Entrepenør er OBAS.