Sonen Arkitektur i Bergen er en fotosone i regi av bergen360.no og er skutt ut som en knopp av fotoprosjektet Bilder av Bergen – BAB hvor alle er velkommen til å dele og diskutere bilder av fra bergensområdet. Andre knoppskudd av BAB er Fotomuseum Bergen og AUTOfokus.

Viser arkivet for stikkord handelshøyskole

De siste årene har utseende langs Puddefjorden endret seg drastisk.
Mekanisk industri og skipsverft er erstattet med boliger og skoler.
Her er det Handelshøyskolen BI som speiler seg i den mørke fjorden.
Elementer fra forgangen tid er bevart.