Sonen Arkitektur i Bergen er en fotosone i regi av bergen360.no og er skutt ut som en knopp av fotoprosjektet Bilder av Bergen – BAB hvor alle er velkommen til å dele og diskutere bilder av fra bergensområdet. Andre knoppskudd av BAB er Fotomuseum Bergen og AUTOfokus.

Viser arkivet for stikkord kors

  • Storetveit kirke, Bergen, veggteppe — Storetveit kirke i Bergen har fire store veggtepper. To på hver langside. Dette er evangelisten Markus.
  • Storetveit kirke, Bergen, inngangsparti — Detalj i glass over hovedinngangsdøren i Storetveit kirke.
  • Storetveit kirke, Bergen, inngangsparti — Del av inngangspartiet i Storetveit kirke.
  • Storetveit kirke, Bergen, alter — Alter i Storetveit kirke slik belyst under en julekonsert 18. desember 2008.