Sonen Arkitektur i Bergen er en fotosone i regi av bergen360.no og er skutt ut som en knopp av fotoprosjektet Bilder av Bergen – BAB hvor alle er velkommen til å dele og diskutere bilder av fra bergensområdet. Andre knoppskudd av BAB er Fotomuseum Bergen og AUTOfokus.

Viser arkivet for stikkord natt

De siste årene har utseende langs Puddefjorden endret seg drastisk.
Mekanisk industri og skipsverft er erstattet med boliger og skoler.
Her er det Handelshøyskolen BI som speiler seg i den mørke fjorden.
Elementer fra forgangen tid er bevart.

Når løvet og bladene står tett omkring Storetveit kirke så er det nesten så bygget slukes av sine omgivelsen. Kirkens fremtoning blir en helt annen når den som i dette eksemplet er lyssatt en kjølig og vinterlig novemberkveld.

Storetveit Kirke slik lyssatt en kjølig novemberkveld. Kirken er delvis omgitt og skjult av skog, men trår virkelig frem i lyset når det blir mørkt. Bildet er tatt mens jeg stod på sykkelstien som går langs Fjøsangerveien.