Sonen Arkitektur i Bergen er en fotosone i regi av bergen360.no og er skutt ut som en knopp av fotoprosjektet Bilder av Bergen – BAB hvor alle er velkommen til å dele og diskutere bilder av fra bergensområdet. Andre knoppskudd av BAB er Fotomuseum Bergen og AUTOfokus.

Viser arkivet for stikkord nicolaischiøll

Tinghuset i Bergen - fotosafari

Hadde meg en liten fotosafari ved Tinghuset i Bergen tidligere i år og publiserte da bildene i sonen Bilder av Bergen. Men, i stedet for å dobbeltposte for mange bilder så lenker jeg dem heller inn i dette innlegget.

Tinghuset i Bergen er en av byens mest monumentale bygninger. Inngangspartiet er prydet av fire skulpturer som minner alle som går inn om de fire kardinaldyder. Bygget er tegnet av arkitekt Egil Reimers (1878-1946) i 1933.

Her står de fire kardinaldyder på rekke og rad og skuer utover plassen for Tinghuset i Bergen. De fire kardinaldyder er laget av de norske kunstnerne Stinius Fredriksen (1902-1977) og Nicolai Schiøll (1901-1984). På informasjonstavlen i inngangspartiet står blant annet følgende tekst å lese: “Skulpturene er en viktig del av fasaden for å gi inngangspartiet tyngde og autoritet”. De fire er (f.v.): Visdommen (med slange og bok), Rettferdigheten (med sverd og bok), Måteholdet (med vinkagge) og Styrken (med søyle).

Rettferdigheten

Styrken

Måteholdet

Visdommen