Sonen Arkitektur i Bergen er en fotosone i regi av bergen360.no og er skutt ut som en knopp av fotoprosjektet Bilder av Bergen – BAB hvor alle er velkommen til å dele og diskutere bilder av fra bergensområdet. Andre knoppskudd av BAB er Fotomuseum Bergen og AUTOfokus.

Viser arkivet for stikkord vei

Bygg er under ferdigstillelse. Fronten ut mot Kanalveien ser rimelig ferdig ut nå. På baksiden har man knapt begynt å plate. Entrepenør er OBAS. Bildet er tatt fra Minde Allé.